Đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện năng

Thứ 6, 23.10.2020 | 15:34:30
82 lượt xem

Thời gian qua, Điện lực Hưng Hà đẩy mạnh nhiều giải pháp thực hiện tiết kiệm điện năng tiêu thụ trên địa bàn, góp phần cung cấp điện đầy đủ, an toàn cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương.

Điện lực Hưng Hà đã tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng công suất giờ cao điểm của các khách hàng công nghiệp, hành chính sự nghiệp. Đơn vị cũng lập phương án lắp đặt công tơ 3 giá đối với khách hàng sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng mua điện theo các thời điểm trong ngày để hạn chế công suất phụ tải giờ cao điểm. 

Bên cạnh các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện trong cộng đồng, Điện lực Hưng Hà còn tiếp tục phát động phong trào thi đua tiết kiệm điện tới tất cả các phòng ban và cán bộ viên chức, người lao động.

Hà My

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...