Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Thứ 3, 04/01/2022 | 00:00:00
896 lượt xem

Chiều 4/1, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

 Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Năm qua, Ngành tổ chức xây dựng Đảng Thái Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp thực hiện, góp phần tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.   Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, nâng cao. Phối hợp triển khai thành công thí điểm phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Ban Tổ chức Tỉnh ủy được cụm thi đua 14 Ban Tổ chức các tỉnh, thành khu vực phía Đông Bắc và Bắc Trung bộ suy tôn đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu. 

Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; thẳng thắn nêu lên tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục; đồng thời nhấn mạnh, gợi mở 1 số vấn đề cần triển khai, thực hiện tốt trong năm nay. Tiếp tục quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về Công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Video: 10422_OTHANH1.mp4

Về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh. 

Video: 10422_OTHANH2.mp4

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý ngành cần tham mưu thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, khóa XII. Thực hiện kịp thời công tác nhân sự thường xuyên, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên. Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo thẩm quyền. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen cho 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...