Tuyên truyền phổ biến pháp luật về tin ngưỡng tôn giáo cho đại diện đồng bào công giáo

Thứ 6, 01.10.2021 | 00:00:00
489 lượt xem

Nhằm giúp các giáo xứ, giáo họ hiểu rõ và tiếp cận đầy đủ với các chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, Sở Nội vụ Thái Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo Đại diện các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Đại diện các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được phổ biến những quy định liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 của Quốc hội, Nghị định 162 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 có những điểm mới cơ bản như mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bổ sung nội dung được tập trung sinh hoạt tôn giáo riêng tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác ở Việt Nam … 

Thông qua hoạt động này sẽ giúp các đại biểu hiểu rõ quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó trở thành tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước về công tác này tại các giáo xứ, giáo họ, giúp giáo dân sống tốt đời đẹp đạo và tham gia tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...