Tạo động lực từ phát triển khoa học công nghệ

Thứ 5, 18/05/2023 | 00:00:00
327 lượt xem

Khoa học và công nghệ là động lực, nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tại Thái Bình, hoạt động khoa học và công nghệ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả trong lao động, sản xuất cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

Tạo động lực từ phát triển khoa học công nghệ

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN thời gian qua đã bám sát định hướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn của địa phương. Các đề tài, dự án được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên phát triển của Thái Bình như nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp và dịch vụ, chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân và bảo vệ môi trường. 

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý 49 đề tài KH - CN cấp tỉnh

Năm nay, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý 49 đề tài KH - CN cấp tỉnh. Công tác quản lý các đề tài, nhiệm vụ KH - CN được thực hiện đúng quy định và bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế phát triển, thúc đẩy KH và CN, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025, trình HĐND tỉnh phê duyệt. Cơ chế này khi được phê duyệt sẽ là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đề án phát triển KH và CN tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Thu Trang

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều 20/9, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...