Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Thái Bình lần thứ 16 năm 2023

Thứ 3, 28/03/2023 | 00:00:00
838 lượt xem

Chiều 27/3, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Thái Bình lần thứ 16 năm 2023 tổ chức phiên họp thứ nhất để thống nhất các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Thái Bình lần thứ 16 năm 2023 tổ chức phiên họp thứ Nhất

Căn cứ đề nghị của Hội đồng cấp huyện và tương đương, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Trong thời gian thăm dò, lấy ý kiến từ ngày 10/3 đến 17h00 ngày 23/3/2023, Tổ thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú tỉnh nhận được 01 đơn và Tờ trình xin rút hồ sơ, do thành tích chưa đủ tiêu chuẩn.

 Trong 10 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 100% giáo viên là nữ, có 03 nhà giáo là cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; 07 nhà giáo là giáo viên. Căn cứ tiêu chuẩn của Nhà giáo ưu tú được quy định tại Điều 9 Nghị định số 27 của Chính phủ , có 9/10 hồ sơ đủ điều kiện về các tiêu chuẩn, có 01 hồ sơ còn vướng về thành tích tập thể. 

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và đào tạo - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp với các ngành, địa phương tổng hợp, tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu; tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, niêm yết công khai thăm dò dư luận; chuẩn bị cho các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...