Khoa học công nghệ tạo động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 04/10/2022 | 00:00:00
278 lượt xem

Toàn bộ 4 mục tiêu của chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM đều được hoàn thành. Kết quả của chương trình đã góp phần chuyển đổi tư duy của người dân trong việc ứng dụng các thành tựu, giải pháp khoa học và công nghệ trong xây dựng NTM. Đó là những kết quả nổi bật được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2021.

Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2021 - Điểm cầu tỉnh Thái Bình

Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2 đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn. Đặc biệt đóng góp nhiều hoạt động nghiên cứu quan trọng vào sự kiện tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (2010-2020). Với 97 quy trình sản xuất và công nghệ mới được chuyển giao, 208 mô hình trình diễn có hiệu quả cùng hàng nghìn trang thiết bị hỗ trợ của các dự án, chương trình đã góp phần cải thiện năng suất, chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Để phát huy hiệu quả, chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó chú trọng triển khai các mô hình, dự án có tính mới, khả năng ứng dụng và tính lan tỏa cao trong thực tiễn, phù hợp để phát triển và nhân rộng. Ưu tiên các mô hình, dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Ưu tiên thực hiện các đề tài, dự án tại các địa bàn đặc biệt khó khăn; ưu tiên thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, ứng dụng công nghệ số, môi trường nông thôn đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tạo hiệu ứng lan tỏa…

Thu Trang

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...