Kiểm tra việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ

Thứ 3, 27/09/2022 | 00:00:00
332 lượt xem

Chiều nay, 27-9, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 04 ngày 9.1.2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình do đồng chí Phạm Đồng Thụy - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm phó trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng ủy Sở KH và CN quan tâm, chỉ đạo thông qua các nghị quyết của BCH Đảng bộ Sở. Trong 2 năm qua, đã ban hành 31 Nghị quyết của Đảng ủy chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về quy chế dân chủ gắn với công tác chuyên môn. Nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có chuyển biến tích cực. Nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, không có trường hợp tiêu cực, tham nhũng bị xử lý. Hàng năm, Sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức và người lao động. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin, thực hiện quy trình thủ tục hành chính được thuận lợi. 

Để việc thực hiện Nghị định số 04 được hiệu quả, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Sở KH và CN tiếp tục phổ biến , quán triệt thực hiện kịp thời các văn bản có liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm bắt và thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kiện toàn nâng cao chất lượng của Ban chỉ đạo xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể với  thành viên Ban chỉ đạo. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế làm việc, đi trước 1 bước trong áp dụng khoa học công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ.
Thu Trang


  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...