Huyện Đông Hưng tập huấn chuyên đề chuyển đổi số nâng cao năng lực sử dụng dịch vụ trực tuyến cho người dân

Thứ 6, 15/04/2022 | 00:00:00
675 lượt xem

Chiều ngày 14/4, huyện Đông Hưng tổ chức tập huấn chuyên đề chuyển đổi số nâng cao năng lực sử dụng dịch vụ trực tuyến cho người dân năm học 2021 – 2022.

Lớp tập huấn chuyên đề chuyển đổi số nâng cao năng lực sử dụng dịch vụ trực tuyến cho người dân năm học 2021 – 2022 tại huyện Đông Hưng

Tham gia tập huấn, các đại biểu được quán triệt mục đích, ý nghĩa của ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số. Giới thiệu cổng dịch vụ công Quốc gia, dịch vụ công Thái Bình và hướng dẫn thủ tục đề nghị công nhận “Cộng đồng học tập cấp xã” trên cổng dịch vụ công tỉnh Thái Bình. Tập huấn cài đặt và sử dụng một số ứng dụng thiết thực, như: điện tử, ứng dụng bảo hiểm xã hội số “VssID”; hướng dẫn thủ tịch đăng ký hộ kinh doanh. 

Để đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn, huyện Đông Hưng chỉ đạo cấp ủy chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc chuyển đổi số; chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của địa phương phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các mục tiêu; giao cho phòng giáo dục đào tạo huyện chỉ đạo các đơn vị trường học là nòng cốt trong việc phát triển đào tạo công dân số, chú trọng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho người học. Trung tâm học tập cộng đồng các xã thị trấn tổ chức các lớp phổ cập kỹ năng số cho người dân, huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng tủ sách cộng đồng, thư viện điện tử phục vụ nhu cầu học tập của người dân…

CTV Đức Chung


  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...