Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ 2, 24/01/2022 | 00:00:00
361 lượt xem

“Nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ để phục vụ sản xuất và đời sống” là chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ triển khai giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra; bám sát chương trình công tác đã đang ký với UBND tỉnh; thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; khuyến khích thành lập các doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh; quan tâm, đầu tư có hiệu quả hạ tầng công nghệ, bảo đảm phương tiện và môi trường làm việc cho đội ngũ cán bộ. Đồng chí cũng giao Sở khoa học và Công nghệ tham mưu tuyển chọn các đề án, dự án ứng dụng khoa học – công nghệ mang tính đột phá, tạo điểm nhấn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN năm 2021

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN năm 2021 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ.

Vũ Hương

  • Từ khóa
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật

Sáng 10-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...