Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ 2, 24/01/2022 | 00:00:00
420 lượt xem

Sáng 24/1, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Hội nghị tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai hiệu quả các đề tài, dự án, xây dựng được một số mô hình, ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn đời sống như: Mô hình sản xuất cây măng tây triển khai tại huyện Vũ Thư; mô hình nuôi gà Tò thương phẩm theo hướng VietGAHP, mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp kết hợp chất thải trong chăn nuôi, ứng dụng nguồn gen mới để tạo đàn bê lai cao sản ... 

Trong năm, sở đã hướng dẫn tư vấn cho 125 tổ chức cá nhân về sở hữu công nghiệp, hướng dẫn 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh làm thủ tục cấp phép hoạt động cho thiết bị X-Quang trong y tế và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ. Đã thực hiện tốt công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. 

Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; thực hiện các đề tài, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Chú trọng tuyên truyền các kết quả đề tài, dự án tới các doanh nghiệp và người dân nhằm áp dụng các mô hình vào thực tế sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vũ Hương 

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...