Hiệu quả từ chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm

Thứ 4, 01/12/2021 | 00:00:00
480 lượt xem

Những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Thái Bình chủ động phối hợp với các cấp, ngành, địa phương triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân về thực hành sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hệ thống thiết bị năng lượng mặt trời của gia đình anh Giác

Được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh, hỗ trợ 500.000 đồng, năm 2019, gia đình anh Giác, xã Đông Á, huyện Đông Hưng mạnh dạn đầu tư hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, với tổng chi phí gần 7 triệu đồng. Kể từ đó đến nay, mỗi năm gia đình tiết kiệm đáng kể chi tiêu mỗi năm.  

Anh Bùi Minh Giác, xã Đông Á, huyện Đông Hưng:

“So với trước khi sử dụng bình năng lượng mặt trời thì đến thời điểm này khi đã sử dụng thì gia đình tôi tiết kiệm được khoảng 3 triệu đồng.”


Anh Giác sử dụng nước từ hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời

Kể từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình hỗ trợ cho gần 3.000 hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh lắp đặt hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời. Chương trình này tích cực góp phần giúp cho người dân thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt. 

Ông Phí Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Á, huyện Đông Hưng:

“Từ khi Sở Công thương có đề án hỗ trợ nhân dân rất phấn khởi, nhiều nhà dân xây nhà mới đều lắp hệ thống này, khi mất điện vẫn có nước nóng sử dụng rất an toàn, quan trọng bảo vệ môi trường chống phát thải khí C02.”


Cán bộ xã rà soát, phổ biến các hộ dân sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời 

Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình phối hợp với các địa phương tổ chức gần 50 lớp tập huấn “Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Bình cho hơn 7.000 hộ gia đình. 

Người dân xã Tây Giang, huyện Tiền Hải:

“Chúng tôi được tập huấn cách sử dụng điện vừa tiết kiệm lại hiệu quả hơn. Nóng lạnh, tủ lạnh, thiết bị bếp làm sao đảm bảo an toàn mà tiết kiệm và hiệu quả cho gia đình.”


5 năm qua, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình tích cực phối hợp triển khai thực hiện nhiều chương trình như: Quản lý nhà nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công sở, chiếu sáng học đường, chiếu sáng công cộng. 

Nhìn chung, các  chương trình đều được cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; tích cực góp phần tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ thể nhằm đạt được một số chỉ tiêu về tổng mức tiết kiệm năng lượng, mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội. Đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế- xã hội bền vững.

Duy Huy

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...