Hack4Growth mùa 2 tìm kiếm dự án giải quyết các vấn đề địa phương.

Thứ 5, 20.05.2021 | 00:00:00
326 lượt xem

Hack4Growth là cuộc thi đổi mới sáng tạo toàn cầu do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phát động.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP Hồ Chí Minh

Cuộc thi được sự bảo trợ của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao với mục tiêu thúc đẩy văn hoá đổi mới sáng tạo thông qua việc tạo ra một sân chơi cho các nhà sáng tạo, kết nối họ với nhà đầu tư, doanh nghiệp, cũng như những bên tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo.

Hack4Growth mùa 2 - năm 2021 tìm kiếm các cá nhân và dự án xuất sắc, có tính khả thi nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể và cấp thiết tại địa phương, từ đó hỗ trợ và tăng tốc các dự án này ở đẳng cấp quốc tế, ưu tiên các giải pháp liên quan tới COVID-19.

Thí sinh đăng ký dự thi theo nhóm 3-5 thành viên. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi trên website theo khu vực có đa số thành viên đang sinh sống hoặc nơi có ít nhất 1 thành viên sinh sống, với 5 khu vực: Việt Nam, châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản. Các cá nhân và đội thi khu vực khác chọn đăng ký theo khu vực Việt Nam. Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký dự thi đến hết ngày 31/5/2021.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...