Miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thứ 4, 27.01.2021 | 08:58:41
537 lượt xem

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Bộ Tài chính vừa có thông tư hướng dẫn cụ thể mức và thời gian ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực từ 1.3

Cụ thể, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi được quy định tại luật Khoa học và công nghệ và Nghị định số 13. 

Tuy nhiên, để được hưởng miễn giảm thuế, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

- Doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp.

Doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...