Đảm bảo chất lượng xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế

Thứ 6, 15.01.2021 | 16:53:20
339 lượt xem

Tiêu chuẩn ISO 15189:2012 là bộ tiêu chuẩn quy định yêu cầu về chất lượng đối với các phòng xét nghiệm y tế đã được quốc tế công nhận. Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Nhi Thái Bình vừa được trao chứng chỉ công nhận đạt tiêu chuẩn này.

Là một trong những khoa được nhận nhiều sự hỗ trợ về máy móc nhất với số tiền lên tới hàng tỷ đồng, khoa Xét nghiệm Bệnh viện Nhi Thái Bình đến nay có hệ thống máy định nhóm máu tự động, máu đông máu, máy đếm tế bào máu ngoại vi, máy miễn dịch thế hệ mới, cùng nhiều trang thiết bị hiện đại khác, cho kết quả nhanh, chính xác. 

Đến nay, khoa đã đảm bảo 15 yêu cầu về quản lý và 10 yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động xét nghiệm như: năng lực, kỹ năng của cán bộ xét nghiệm; kiểm soát điều kiện môi trường; kiểm soát thiết bị xét nghiệm; công tác chuẩn bị trước khi xét nghiệm; kiểm soát quá trình thực hiện xét nghiệm… 

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 15189 giúp đảm bảo cung cấp kết quả xét nghiệm một cách chính xác, kịp thời và tin cậy, làm cơ sở để thúc đẩy việc thừa nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế hiện nay.                                                                                                                                                               Hà My

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...