Thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường

Thứ 5, 14.01.2021 | 17:01:18
502 lượt xem

Ngày 14/01/2021, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó chủ tịch UBND tỉnh dự buổi làm việc.

Nghiêm túc chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các ý kiến của đoàn giám sát thuộc Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tình khẳng định, tỉnh Thái Bình đã ban hành trên 15 văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ môi trường tại các địa phương. Trên cơ sở cụ thể hóa và phù hợp với chủ trương của Trung ương. Nghiêm túc kiểm tra, rà soát và yêu cầu các cơ sở sản xuất đi vào hoạt động phải hoàn thành các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường theo quy định. 

Riêng trong năm 2020, đã rà soát và yêu cầu 40 cơ sở phải hoàn thiện công tác đảm bảo về môi trường trước khi đi vào hoạt động. Đến nay trong tổng số 6 khu công nghiệp đang hoạt động thì có 3 khu công nghiệp đã đầu tư khu xử lý rác thải tập trung và vận hành chính thức. 

Tỉnh đã thống nhất chỉ khuyến khích, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã có khu xử lý nước và rác thải tập trung. UBND tỉnh cũng đã phối hợp chỉ đạo các công ty Nhiệt điện Thái Bình, công ty cổ phần quốc tế Bảo Hưng, Nhà máy gạch men Mikado - Công ty cổ phần kỹ thương Thiên Hoàng, đặc biệt là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh Hảo Cảnh khu công nghiệp Tiền Hải khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế về môi trường theo yêu cầu của đoàn giám sát Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội. Đồng thời tăng cường, đổi mới phương thức công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, chú trọng nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình. Quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...