Phát huy sáng tạo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Thái Bình

Thứ 3, 12.01.2021 | 09:18:11
237 lượt xem

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ trí thức để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là mục tiêu được Liên hiệp các Hội khoa kỹ thuật tỉnh Thái Bình xác định trong năm 2021.

Năm 2021, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Thái Bình xác định xây dựng phương hướng, nhiệm vụ với nội dung: Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển hội thành viên; tích cực vận động tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ phục vụ đắc lực cho sự phát triển của kinh tế - xã hội tỉnh.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phản biện và giám định xã hội; quan tâm tôn vinh trí thức, tổ chức tốt các hoạt động giải thưởng, hội thi, cuộc thi như: Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Dư được giới thiệu tham gia Ban Chấp Hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Thuý Quỳnh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...