Công điện khẩn số 05

Thứ 2, 17.08.2020 | 16:51:12
379 lượt xem

Hồi 14h ngày 17-8-2020 Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình có công điện khẩn số 05 gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp các ngành

Mời QV&CB xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...