Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam 2020

Thứ 4, 22.07.2020 | 19:18:57
605 lượt xem

Sáng 22/7, các đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chỉ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Phiên toàn thể diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam 2020 - triển khai Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự hội nghị có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó

Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu tỉnh Thái Bình về hội nghị trực tuyến toàn quốc Phiên toàn thể diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam 2020

Ngày 11/2/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 55 đã có nhiều đột phá trong phát triển năng lượng quốc gia như ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách đặc thù cho một số dự án năng lượng quan trọng, đặc biệt đối với các dự án đầu tư nguồn điện cấp bách. Đặc biệt, Nghị quyết còn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân tham gia vào công cuộc phát triển năng lượng. 

Mục tiêu của Nghị quyết là cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng cho các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, từ 2021 – 2030. Phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, hình thành đồng bộ các yếu tố thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, thông qua diễn đàn này, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về năng lượng quốc gia sẽ được quán triệt; cơ quan Đảng và Quốc hội, các Bộ Ngành của Việt Nam cũng như các cơ quan, các tổ chức đối tác quốc tế cùng trao đổi để triển khai các giải pháp nhằm thực hiện đồng bộ hiệu quả mục tiêu mà Nghị quyết 55 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao các ý kiến, tham luận tại diễn đàn. Đồng thời nhấn mạnh: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia vừa là tiền đề, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, cần ưu tiên phát triển ngành năng lượng nhanh, bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo đảm môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng an ninh, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Do vậy, các ý kiến tại hội nghị sẽ giúp Nhà nước hoàn chỉnh về thể chế để xây dựng được thị trường năng lượng đồng bộ, kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp, độc quyền, cạnh tranh thiếu bình đẳng, minh bạch trong ngành năng lượng, giá năng lượng phải theo giá thị trường để khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào phát triển thị trường năng lượng trong thời gian tới.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...