Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế - xã hội

Thứ 3, 07.07.2020 | 17:14:14
208 lượt xem

Thời gian qua, đội ngũ trí thức Thái Bình đã có nhiều đóng góp ở tất cả các lĩnh vực từ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đời sống. Đã có nhiều đề tài, công trình đạt giải thưởng trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật Toàn quốc.

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thái Bình sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Từ đầu năm đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình và các hội thành viên đã thực hiện hiệu quả các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường,... Trong đó có nhiều đề tài, dự án nổi bật như: "Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng một số thảo dược trong chăn nuôi lợn thương phẩm tại tỉnh Thái Bình", “Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi tôm thẻ chân trắng sử dụng chế phẩm sinh học”... Bên cạnh đó, hội cũng đã tập trung xây dựng mạng lưới các nhà khoa học, các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, tham gia, phản biện các đề tài khoa học cấp tỉnh. 

Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm mà Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thái Bình thực hiện là tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, tiếp tục triển khai dự án "Xây dựng mô hình điểm thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa, hướng dẫn thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình", phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức trong nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất và đời sống một cách có hiệu quả.

Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững

Chiều nay (20/7), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tham gia...