Đại hội Hội phụ nữ BĐBP tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ 6, 24.06.2016 | 17:53:32
1,044 lượt xem

Sáng ngày 24-6, Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thái Bình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội Hội phụ nữ BĐBP tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021.     

Cùng với các phong trào chung của đơn vị, 5 năm qua, Hội phụ nữ BĐBP đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện các phong trào: “Phụ nữ BĐBP tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ BĐBP đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển vì chủ quyền an ninh biên giới”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Gia đình 5 không 3 sạch”... Qua đó, Hội phụ nữ BĐBP tỉnh đã góp phần xây dựng các phong trào và thành tích chung của đơn vị.

Hoạt động tình nghĩa của Hội phụ nữ BĐBP trong nhiệm kỳ qua.

 Nhiệm kỳ tới, Hội phụ nữ BĐBP tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ngoài ra,  Hội tiếp tục động viên chị em thi đua học tập, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng các hoạt động tuyên truyền giáo dục về truyền thống đại đoàn kết dân tộc, về phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội... 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...