Thành phố Thái Bình chào đón Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12

Thứ 3, 19.01.2016 | 16:14:38
334 lượt xem

Những ngày này, đường phố thành phố Thái Bình cờ hoa rực rỡ, phố xá phong quang, sạch đẹp, sẵn sàng chào đón sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của dân tộc, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20 - 28/01/2016.

Thành phố Thái Bình rực rỡ sắc màu chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII.

 Dạo quanh thành phố Thái bình, trên  tất cả các tuyến phố chính đâu đâu cũng bắt gặp những băng  cờ, khẩu hiệu, panô hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 . Nhân dân thành phố Thái bình nhà nào cũng treo Quốc kỳ,  đường phố  được quét dọn xanh – sạch – đẹp. 

Phòng văn hóa thông tin của thành phố tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, tập trung vào các hoạt động như: kẻ vẽ băng rôn, khẩu hiệu, biển tường, pa nô, áp phích, biểu diễn văn nghệ, giao lưu thể thao; phát động nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình; các cơ quan, đơn vị treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn tại trụ sở làm việc trong những ngày diễn ra Đại hội.

Khắp các tuyến phố rực rỡ sắc màu.

Việc UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị, trường học doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố  treo Quốc kỳ, khẩu hiệu tuyên truyền tại cổng trụ sở , toàn thành phố rực rỡ cờ hoa thể hiện ý thức trách nhiệm của toàn dân hướng về  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 với rất nhiều niềm tin yêu và hy vọng 

              

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...