Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2015

Thứ 5, 17.12.2015 | 15:44:38
676 lượt xem

Sáng ngày 17-12, Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng ( Thái Bình) và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2015. Đồng chí Vũ Đức Hằng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2015

Năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng đã đoàn kết, tập trung, phát huy dân chủ, trí tuệ, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động, sáng tạo, đổi mới lề lối tác phong làm việc theo hướng sâu sát cơ sở, lãnh đạo cán bộ, nhân dân trong huyện phát triển kinh tế-xã hội, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đông Hưng lên trên 11%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đáng chú ý là đã lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong huyện tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân, tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới , thực hện mục tiêu trong năm có 10 xã về đích nông thôn mới.

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc đánh giá những kết quả đã đạt được. Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, trên có sở đó, có những biện pháp và giải pháp khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2016.

CTV Tiến Quang

 

 

  • Từ khóa
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh Thái Bình tại buổi...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...