Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ 4, 25.11.2015 | 16:15:34
245 lượt xem

Sáng ngày 25-11, Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy ( Thái Bình) tổ chức cho 267 cán bộ công đoàn được quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại biểu tham gia học Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

Cán bộ công đoàn huyện Thái Thụy được truyền đạt các nội dung chính gồm: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2015, phương hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, các cán bộ công đoàn được truyền tải 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế; những giải pháp cơ bản chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. 

Nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thái Thụy lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy  triển khai Nghị định 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Linh Hạnh

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...