Huyện Đông Hưng triển khai Đề án sản xuất vụ xuân- hè 2016

Thứ 3, 10.11.2015 | 15:00:29
284 lượt xem

Sáng ngày 10-11, huyện Đông Hưng( Thái Bình) triển khai "Đề án sản xuất vụ xuân- hè năm 2016"; " Kế hoạch làm thủy lợi đông xuân 2015-2016".

Đại biểu dự lễ triển khai Đề án sản xuất vụ xuân- hè 2016


Vụ xuân - hè năm 2016 tiếp tục được dự báo là vụ xuân ấm. Do vậy, huyện Đông Hưng có chủ trương gieo cấy 100% diện tích bằng các giống lúa ngắn ngày với nhóm lúa kháng bệnh đạo ôn trên diện tích 11.700 ha. Huyện mở rộng diện tích gieo thẳng lên 4.000 ha; năng suất bình quân phấn đấu đạt 72,6 tạ/ha, từng bước gắn sản xuất nông nghiệp hàng hóa, giá trị cao với mô hình cánh đồng mẫu và mô hình 4 vụ, tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô, số lượng cánh đồng mẫu với các công thức luân canh cây trồng phù hợp.

Cây màu xuân mở rộng diện tích trên đất canh tác 1.400 ha;  cây màu hè trồng trên đất sau thu hoạch lúa xuân 850 ha.  Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển những diện tích đất cao, vàn cao sang trồng các loại rau màu, cây công nghiệp cho giá trị kinh tế cao, thực hiện luân canh cây trồng từ 3-5 vụ/năm để nâng cao hệ số sử dụng đất.

  Cũng tại hội nghị, huyện Đông Hưng đã phát động chiến dịch làm thủy lợi Đông Xuân 2015-2016 trong toàn huyện.

                                                                                                                                                                                                           Hồng Hạnh

  • Từ khóa
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức

Chiều ngày 8/12, HĐND tỉnh tiến hành phiên họp thảo luận tổ cho ý kiến về một số nội dung của Kỳ họp thứ ba sẽ khai mạc vào sáng ngày 9/12/2021, trong đó các đại biểu đã tập trung đánh giá về tình hình...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...