Trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Thứ 5, 08.10.2015 | 16:59:27
274 lượt xem

Sáng ngày 8-10, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước năm 2015.


Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước năm 2015

Thời gian qua, tổ chức và hoạt động của Công đoàn ngoài khu vực nhà nước về cơ bản đã thực hiện theo quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, bám sát hướng dẫn của Tổng liên đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh về nội dung xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở từng bước được nâng lên,  đáp ứng được nguyện vọng cơ bản của người lao động.

Tuy nhiên, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động có lúc, có nơi chưa kịp thời , dẫn đến ngừng việc tập thể, đình công. Việc phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ còn hạn chế.

Tại hội nghị, công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã trình bày một số tham luận nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

 

Trọng Long

 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức

Chiều ngày 8/12, HĐND tỉnh tiến hành phiên họp thảo luận tổ cho ý kiến về một số nội dung của Kỳ họp thứ ba sẽ khai mạc vào sáng ngày 9/12/2021, trong đó các đại biểu đã tập trung đánh giá về tình hình...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...