Quỳnh Phụ khai mạc bồi dưỡng kiến thức thức quốc phòng - an ninh

Thứ 4, 23/08/2023 | 09:00:00
1,015 lượt xem

Sáng ngày 22/8, huyện Quỳnh Phụ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và tương đương năm 2023; là đại biểu Hội đồng nhân dân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quỳnh Phụ khai mạc bồi dưỡng kiến thức thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng là đại biểu Hội đồng nhân dân dân cấp xã

Trong 4 ngày, 70 học viên của lớp học tập trung nghiên cứu nội dung 9 chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa, tư tưởng; dân tộc, tôn giáo gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đới với Việt Nam; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Qua lớp học nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình mới cho đội ngũ cán bộ cấp huyện và tương đương; từ đó vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị chức trách, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở cơ sở./.

                                                          CTV Bộ CHQS tỉnh 

  • Từ khóa
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua  19 Nghị quyết quan trọng
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua 19 Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thống nhất cao thông qua 19 Nghị quyết quan trọng về kinh tế, xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó, nhiều Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...