Triển khai công tác tuyên truyền khánh tiết phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình

Thứ 4, 21/09/2022 | 00:00:00
352 lượt xem

Chiều ngày 21/9, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

18 thành viên Tiểu ban khánh tiết, thi đua, tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tập trung thảo luận điều chỉnh, bổ sung và thống nhất một số nội dung cụ thể của kế hoạch và nhiệm vụ của các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, trang trí khánh tiết, thi đua khen thưởng bảo đảm chặt chẽ, sát thực tế và phù hợp với khả năng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị từng thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với thực tế, xác định thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành. Thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả triển khai tổ chức thực hiện. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập đến cán bộ, đảng viên và người dân. Gắn công tác diễn tập với công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua trong mọi ngành, mọi cấp. Làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao nhất, bảo đảm trang trọng, bí mật và an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao nhất, bảo đảm trang trọng, bí mật và an toàn tuyệt đối

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Tiểu ban và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan bám sát kế hoạch, mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc diễn tập, tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...