Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022

Thứ 6, 14/01/2022 | 00:00:00
289 lượt xem

Sáng 14/1, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND tỉnh.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022

Năm 2021, Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành chủ động bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực tham mưu đúng, trúng, kịp thời giúp tỉnh và cấp ủy các cấp ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực tuyên giáo, thể hiện tinh thần chủ động đổi mới. Công tác tuyên giáo được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tuyên truyền, lý luận, lịch sử, khoa giáo, văn hóa văn nghệ, phục vụ thiết thực các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cấp, ngành, đơn vị được tăng cường, nhất là công tác tuyên truyền, tham mưu, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị. 

Năm 2022, Ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng; chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19; các nghị quyết số 01,02,03 của Ban chấp hành  đảng bộ tỉnh về: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; “Về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; “Về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045”; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với Kết luận số 01 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Duy Huy

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...