Phỏng vấn Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Thứ 2, 01/02/2021 | 00:00:00
2,458 lượt xem

Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Tại đại hội lần này, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đã được đại hội tín nhiệm bầu vào Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu rất cao.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Phóng viên Đài PT – TH Thái Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về 1 số nội dung tại Đại hội XIII của Đảng.

Trước hết, xin chúc mừng đồng chí trúng cử Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 với số phiếu tín nhiệm rất cao. Thưa đồng chí! Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, đồng chí đánh giá như thế nào về công tác tổ chức của Đại hội? 

Video: 20121_OHAI1.mp4

 Xin đồng chí đánh giá về chất lượng các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội? 

Video: 20121_OHAI2.mp4

 Tại Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã có những hoạt động gì để góp phần vào thành công của Đại hội, thưa đồng chí? 

Video: 20121_OHAI3.mp4

 Thưa đồng chí, sau Đại hội, Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình sẽ thể hiện quyết tâm chính trị như thể nào để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống?

Video: 20121_OHAI4.mp4

 Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Sáng nay, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì - Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...