Hợp tác trao đổi chương trình giữa Đài PT-TH Thái Bình và Đài PT-TH Lào Cai

Thứ 7, 10/04/2021 | 00:00:00
2,759 lượt xem

Nhằm tăng cường công tác phối hợp trong thông tin tuyên truyền, đảm bảo nội dung thông tin chính xác, kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, năng lực sản xuất, Đài PT-TH Thái Bình và Đài PT-TH Lào Cai thực hiện ký kết hợp tác và trao đổi chương trình.

Đài PT-TH Thái Bình và Đài PT-TH Lào Cai thực hiện ký kết hợp tác và trao đổi chương trình

Theo đó, Đài PT-TH Thái Bình và Đài PT-TH Lào Cai giao phòng thời sự 2 bên thường xuyên liên hệ, cung cấp tin tức cho nhau. Đồng thời, nhất trí tăng cường trao đổi các chương trình phim phóng sự, tài liệu, ký sự, văn hóa văn nghệ, tiếp sóng các chương trình trực tiếp về những sự kiện lớn của mỗi địa phương. Hai bên cũng đẩy mạnh phối hợp sản xuất chương trình, khai thác bản quyền phim truyện và các chương trình khác. 

Việc hợp tác sẽ giúp các chủ trương, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư kinh doanh, các tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp văn hóa và con người của mỗi địa phương được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi hơn tới khán thính giả của cả 2 đơn vị. Nội dung ký kết còn bao gồm việc trao đổi kinh nghiệm về xây dựng cơ chế, chính sách, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật công nghệ,… Mỗi năm Đài PT-TH Thái Bình và Đài PT-TH Lào Cai sẽ trao đổi ít nhất 1 đoàn công tác để tham quan, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất chương trình. 

Hà My

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...