Đài PT-TH Thái Bình ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Sở y tế

Thứ 4, 21/10/2015 | 17:36:43
1,438 lượt xem

Chiều ngày 21-10, Sở y tế tỉnh Thái Bình và Đài PT- TH Thái Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2015-2020.

Lễ ký kết giữa hai ngành

Theo đó, chương trình phối hợp  giữa hai ngành nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác y tế . Mục đích để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIX của tỉnh Thái Bình đi vào cuộc sống.

Tại lễ ký kết, hai bên cùng thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện trong thời gian tới: Hai ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng năm, từng quý; tổng hợp đánh giá kết quả theo từng chương trình cụ thể. Sở y tế cung cấp số liệu đầy đủ về hoạt động của ngành.

Trên cơ sở đó, Đài PT-TH Thái Bình cập nhật tin tức kịp thời, toàn diện các hoạt động của ngành y tế , tuyên truyền kịp thời hoạt động bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời, cũng phân công trách nhiệm cụ thể của mỗi bên trong quá trình thực hiện.

Hồng Hạnh

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...