Các chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2017

Thứ 6, 01.09.2017 | 09:00:09
835 lượt xem

Trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã tăng 7,44%; phát sai, phát chậm bản tin dự báo thời tiết có thể bị phạt hàng chục triệu đồng... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 9.

Tăng trợ cấp đối với cán bộ xã 

Ảnh minh họa.

Thông tư 04/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn (gọi chung là cán bộ xã) đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội

đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng có hiệu lực từ 1/9/2017.

Theo đó, từ ngày 1/7/2017, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã tăng thêm 7,44% với cách tính như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ 1/7/2017 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2017 x 1,0744.

Cụ thể, đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: (1.568.000 + 150.000) đồng/tháng x 1,0744 = 1.846.000 đồng/tháng.

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: (1.512.000 + 150.000) đồng/tháng x 1,0744 = 1.786.000 đồng/tháng.

Đối với các chức danh còn lại: (1.388.000 + 150.000) đồng/tháng x 1,0744 = 1.653.000 đồng/tháng.

Phát chậm dự báo thời tiết bị phạt đến 30 triệu đồng

Nghị định 84/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 10/9/2017 quy định Truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn chậm so với thời gian quy định sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Việc truyền, phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn sẽ bị phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng.

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn sẽ bị phạt từ 3-5 triệu đồng đối nếu hành vi ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 3 lần liên tiếp trong 1 tháng

không đủ độ tin cậy. Bên cạnh đó sẽ bị đình chỉ hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã cấp phép từ 3 đến 6 tháng. 

Cơ quan báo chí truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn mà không có nguồn gốc; không nêu rõ nguồn gốc bản tin cũng sẽ bị xử phạt từ 3-10 triệu đồng. Việc truyền phát sai lệch bản tin sẽ bị xử

phạt hành chính theo quy định của pháp luật và buộc phải cải chính.

Quy định mới về hồ sơ xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp phá sản

Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế có hiệu lực từ

15/9/2017. 

Theo đó, hồ sơ xóa nợ thuế của doanh nghiệp phá sản gồm: Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án; Tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi

được; Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự. Các tài liệu này là bản chính hoặc bản sao y bản chính.

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...