Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/6/2017

Thứ 6, 21.04.2017 | 08:46:15
775 lượt xem

Nhằm giúp người sử dụng lao động, người lao động biết và áp dụng đúng các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, Thaibinhtv.vn cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/6/2017. Cụ thể như sau:

 

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

HT

14%

0.5 %

(hiện nay là 1%)

3%

1%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

Tổng cộng: 21.5% (hiện nay là 22%)

Tổng cộng: 10.5%

Chú thích:

- HT: Đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất

- LĐ: Đóng vào quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- OĐ: Đóng vào quỹ Ốm đau, thai sản

Nội dung nêu trên được căn cứ vào các văn bản sau đây:

(i) Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

(ii) Luật việc làm năm 2013 

(iii) Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế

(iv) Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...