Thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội

Chủ nhật, 19/02/2017 | 16:37:38
1,037 lượt xem

Bộ LĐ-TB&XH vừa có Công văn 333/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với giáo viên mầm non.

Theo đó, để có thống nhất trong tổ chức thực hiện, Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn làm rõ một số nội dung như sau:
Việc tính thời gian công tác trước ngày 1-1-1995 để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non được thực hiện theo Quyết định số 152/TTg ngày 8-4-1976 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn trong đó có TTLT 09/TT-LB ngày 21-5-1977 của Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp về việc bổ sung chế độ, chính sách đối với giáo viên mẫu giáo.
Theo đó, đối với giáo viên mầm non dạy học ở thành phố, thị xã sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước thì thời gian công tác được tính hưởng BHXH tính từ khi làm giáo viên mầm non. Trường hợp là giáo viên mầm non ở nông thôn, thị trấn thì thời gian công tác được tính hưởng BHXH kể từ ngày được tuyển dụng vào biên chế chính thức.
Đối với hiệu trưởng trường mầm non ở nông thôn, sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 133/HĐBT ngày 17-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số 25/TT ngày 16-8-1983 của bộ trưởng Bộ Giáo dục. Theo đó, đối với những người là hiệu trưởng trường mầm non ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước (kể cả tuyển dụng từ ngày 1-1-1995 trở đi) thì thời gian công tác trước ngày 1-1-1995 được tính hưởng BHXH kể từ khi làm giáo viên mầm non.
Khi xem xét, giải quyết tính thời gian công tác trước ngày 1-1-1995 để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non, hồ sơ làm căn cứ xác định thời gian công tác được thực hiện theo quy định tại các văn bản trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 1-1-1995.
  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Cục Thống kê Thái Bình
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Cục Thống kê Thái Bình

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều nay, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...