Một buổi tiêm chủng sẽ không quá 50 người

Thứ 7, 18/02/2017 | 08:50:37
913 lượt xem

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. Theo đó, buổi tiêm chủng được tổ chức không quá 50 đối tượng/1 điểm tiêm chủng/1 buổi tiêm.

Trong trường hợp điểm tiêm chủng chỉ tiêm một loại vắc xin thì số lượng không quá 100 đối tượng/ 1 buổi tiêm. Mỗi cơ sở tiêm chủng được tổ chức từ một đến nhiều điểm tiêm chủng cố định nếu đảm bảo đủ diện tích và nhân lực. Tại mỗi điểm tiêm chủng cần có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên. Dự thảo yêu cầu phải kiểm tra vắc xin, dung môi trước khi sử dụng, và đưa cho người được tiêm chủng hoặc cha mẹ, người giám hộ của trẻ xem lọ vắc xin trước khi tiêm chủng. Việc quản lý đối tượng tiêm chủng sẽ được thực hiện bằng công nghệ thông tin.

Lộ trình đến ngày 31/12/2018, cơ sở tiêm chủng phải hoàn thiện thí điểm phần mềm quản lý đối tượng tiêm chủng do Bộ Y tế cung cấp. Từ năm 2019, các cơ sở tiêm chủng sẽ triển khai chính thức phần mềm này.

 

  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Cục Thống kê Thái Bình
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Cục Thống kê Thái Bình

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều nay, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...