Một buổi tiêm chủng sẽ không quá 50 người

Thứ 7, 18.02.2017 | 08:50:37
639 lượt xem

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. Theo đó, buổi tiêm chủng được tổ chức không quá 50 đối tượng/1 điểm tiêm chủng/1 buổi tiêm.

Trong trường hợp điểm tiêm chủng chỉ tiêm một loại vắc xin thì số lượng không quá 100 đối tượng/ 1 buổi tiêm. Mỗi cơ sở tiêm chủng được tổ chức từ một đến nhiều điểm tiêm chủng cố định nếu đảm bảo đủ diện tích và nhân lực. Tại mỗi điểm tiêm chủng cần có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên. Dự thảo yêu cầu phải kiểm tra vắc xin, dung môi trước khi sử dụng, và đưa cho người được tiêm chủng hoặc cha mẹ, người giám hộ của trẻ xem lọ vắc xin trước khi tiêm chủng. Việc quản lý đối tượng tiêm chủng sẽ được thực hiện bằng công nghệ thông tin.

Lộ trình đến ngày 31/12/2018, cơ sở tiêm chủng phải hoàn thiện thí điểm phần mềm quản lý đối tượng tiêm chủng do Bộ Y tế cung cấp. Từ năm 2019, các cơ sở tiêm chủng sẽ triển khai chính thức phần mềm này.

 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...