Quyết định số 3044 của UBND về việc phê duyệt danh mục nghề, mức chi phí đào tạo từng nghề

Thứ 6, 11.12.2015 | 11:06:50
652 lượt xem

Dạy nghề nông dân (  Hình minh họa)

* Quyết định số 3044/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nghề, mức chi phí đào tạo từng nghề, mức hỗ trợ từng nhóm đối tượng theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...