Công chức, viên chức được 
tăng lương 5%

Thứ 5, 12.11.2015 | 08:29:19
643 lượt xem

Đây là một trong những nội dung của nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 mà Quốc hội đã biểu quyết thông qua ngày 11-11.

Biểu đồ tăng lương tối thiểu từ năm 2013 - 2016 - Ảnh: Thuận Thắng - Đồ họa: Tấn Đạt
Biểu đồ tăng lương tối thiểu từ năm 2013 - 2016 - Ảnh: Thuận Thắng - Đồ họa: Tấn Đạt

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 nêu rõ việc điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ 1-1-2016. 

Từ 1-5-2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. 

Bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng (mức tăng 8% đã thực hiện từ năm 2015 - PV). Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Trong Nghị quyết cũng có nội dung thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế để cơ cấu lại nợ trong nước của Chính phủ, chỉ thực hiện trong năm 2015 và 2016, tổng mức phát hành tối đa 3 tỉ USD.

Theo ông Phùng Quốc Hiển - chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định việc phát hành trái phiếu quốc tế tuy có thể làm tăng nợ nước ngoài của Chính phủ, hoặc phát sinh rủi ro về biến động tỉ giá, lãi suất... nhưng xét về yêu cầu cấp bách trong thời điểm hiện nay là cần thiết.

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

* Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.014.500 tỉ đồng; nếu tính cả 4.700 tỉ đồng thu chuyển nguồn ngân sách địa phương từ năm 2015 sang năm 2016 thì tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.019.200 tỉ đồng.

* Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.273.200 tỉ đồng.

* Mức bội chi ngân sách nhà nước là 254.000 tỉ đồng, tương đương 4,95% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

 Theo Báo Tuổi trẻ

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...