Công ty Đại Dương đóng mới 24 tàu cá theo Nghị định 67 CP

Thứ 2, 19.10.2015 | 15:38:23
778 lượt xem

Đến thời điểm này, Công ty Đại Dương ( huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã ký kết hợp đồng đóng mới được 24 tàu trong và ngoài tỉnh theo Nghị 67 CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

 Công ty đóng tàu Đại Dương đã đóng mới được 24 tàu theo Nghị định 67 CP

Trong đó, 10 tàu đã được Ngân hàng ký hợp đồng tín dụng với số vốn vay trên 160 tỷ đồng, đã có 6 tàu được giải ngân. Trong số 13 tàu đã được UBND tỉnh phê duyệt đóng mới đợt 1 tại Công ty đóng tàu Đại Dương thì đã có 1 tàu được giải ngân và đang triển khai đóng mới. Phần lớn các tàu cá đóng mới theo Nghị định 67CP tại Công ty đóng tàu Đại Dương là các tàu lưới chụp, lưới rê, tàu dịch vụ. So với các hợp đồng đóng mới của các chủ tàu tỉnh ngoài đang thực hiện công ty đóng tàu Đại Dương thì số tàu đóng mới của tỉnh Thái Bình vẫn còn ít, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện Nghị định 67 CP trên địa bàn tỉnh.

Nguyên nhân khiến một số chủ tàu chưa tiếp cận được nguồn vốn vay là do chưa hiểu rõ chính sách hỗ trợ theo Nghị định 67CP. Đặc biệt, những quy định liên quan đến yêu cầu kỹ thuật đóng mới tàu, điều kiện để được vay vốn, trách nhiệm của chủ tàu và một số chủ tàu không đủ năng lực tài chính để góp vốn đóng mới.

Hữu Phước

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...