Quyết định 1794 về luân chuyển cán bộ

Thứ 6, 22.08.2014 | 09:16:35
1,132 lượt xem

 Quyết định số 1794-QD/TU ngày 12/8/2014 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc ban hành Quy chế điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...