Quyết định 1430 và 1786 hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 01.07.2014 | 08:11:12
666 lượt xem

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới cho các xã, thị trấn thuộc huyện Vũ Thư và huyện Tiền Hải

Nội dung chi tiết xem tại đây

Công văn số 1786/UBND-NN ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu nông thôn mới

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...