Kiều bào không cần đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

Thứ 3, 24.06.2014 | 15:29:57
559 lượt xem

Với việc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam được thông qua sáng nay, 24/6, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ không cần phải thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam có hiệu lực thi hành ngay kể từ ngày được công bố.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất là Luật quy định, người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ kiều bào trong chương trình Xuân quê hương năm 2013. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ kiều bào trong chương trình Xuân quê hương năm 2013. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, để tạo điều kiện cho kiều bào, luật cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam.
Quy định mới của Luật đã khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được quy định tại Điều 18 của Hiến pháp và Điều 7 của Luật quốc tịch Việt Nam; xác định đây là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, luôn khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Việc sửa đổi, bổ sung trên cũng sẽ kết nối với quy định hiện có về giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, không tạo ra thêm các loại giấy tờ hay thủ tục mới. 
  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...