Cán bộ, công chức có thể được nghỉ phép gộp 3 năm một lần

Thứ 6, 23.05.2014 | 09:04:30
600 lượt xem

Từ ngày 1-7 tới, cán bộ, công chức có thể thỏa thuận với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để nghỉ gộp tối đa ba năm một lần.


Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, đối với những ngày phép chưa nghỉ, cán bộ công chức được thanh toán tiền lương theo quy định. Đây là một trong những điểm mới vừa được Bộ Tài chính hướng dẫn trong thông tư 57 mà cán bộ, công chức đặc biệt quan tâm.
  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...