Thông báo Kết quả quản lý, quyết toán xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới

Thứ 5, 08.05.2014 | 08:01:50
674 lượt xem

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Ca tại cuộc họp nghe kết quả kiểm tra tình hình quản lý, quyết toán và tiến độ cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới.

 Nội dung chi tiết xem tại đây: Thongbao.pdf

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...