Phấn đấu tạo đột phá mới về khoa học công nghệ

Thứ 5, 15.07.2021 | 00:00:00
572 lượt xem

Chiều 15/7, Liên hiệp các hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo tư vấn phản biện Đề án phát triển Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025.

Hội thảo tư vấn phản biện Đề án phát triển Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

Theo đó, mục tiêu của Đề án phát triển Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 hướng tới thực hiện đổi mới đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST); Nâng cao tiềm lực, đẩy mạnh ứng dụng KHCN&ĐMST; Có khả năng sáng tạo các công nghệ mới, làm chủ nhiều công nghệ cao, góp phần đưa sự phát triển kinh tế của tỉnh hướng tới một nền kinh tế tri thức.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tư vấn phản biện Đề án, tập trung về một số nội dung như: Cần đánh giá sâu hơn thực trạng các Hội thi Sáng tạo Khoa học, Công nghệ và Kỹ thuật của tỉnh thời gian qua. Cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ KHCN; Có cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ cho doanh nghiệp trong phát triển hình thành Doanh nghiệp KHCN; Khuyến khích các doanh nghiệp trích lập Quỹ phát triển KH&CN; Tăng cường các nhiệm vụ cho lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn như nhiệm vụ trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục – đào tạo, Văn hóa. Đặc biệt, phải tập trung nguồn lực, cân đối tài chính cho việc thực hiện từng mục tiêu trọng tâm của đề án.

Ngọc Anh

  • Từ khóa
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh Thái Bình tại buổi...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...