Nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất

Thứ 3, 12.01.2021 | 15:14:32
362 lượt xem

Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đã khảo nghiệm, tuyển chọn trên 200 giống cây đưa vào sản xuất. Đã sản xuất thành công phân hữu cơ vi sinh từ rác thải. Năm 2021, Sở đề ra 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với phương hướng mà đơn vị đề ra.

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng lưu ý Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp. 

Tăng cường liên kết giữa các tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ. Nâng cao năng lực ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến để phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương. Kịp thời ngăn chặn các sản phẩm, công nghệ lạc hậu gây nguy hại đến sức khỏe con người, tài nguyên, môi trường, an ninh, quốc phòng. 

Tập trung vào quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại địa phương để mở rộng thị trường tiêu thụ. Hỗ trợ triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình và xây dựng thư viện khoa học và công nghệ điện tử, phục vụ tra cứu thông tin, phổ biến tri thức mới.

Thanh Phú

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...