Facebook ra các tính năng mới dành cho nhóm

Thứ 7, 03.10.2020 | 09:40:21
201 lượt xem

Facebook đã công bố một loạt tính năng mới dành cho các nhóm, trong đó có tính năng gợi ý các nhóm, qua đó tạo thuận lợi để người dùng có thể phát hiện và tham gia các nhóm trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh này.

Thông báo của mạng xã hội lớn nhất thế giới cho biết, với các tính năng mới này, Facebook sẽ đề xuất và gợi ý các nhóm công khai cho người dùng khi lướt xem bảng tin hoặc mở trang nhóm.

Thời gian gần đây, nhiều nhóm trên Facebook bị chỉ trích khi phát tán thông tin sai lệch hoặc kích động hành vi có hại. Để ngăn tính năng mới gây ra những bất cập tương tự, Facebook sẽ không đề xuất bất kỳ nhóm nào phát tán thông tin hay nội dung sai lệch và một đội ngũ sẽ phụ trách kiểm soát nội dung được đưa vào các gợi ý nhóm.

Ngoài ra, Facebook cũng thông báo một số thay đổi khác đối với các nhóm, như cho phép các thương hiệu có thể tài trợ một số nhóm cụ thể và doanh thu từ các khoản tài trợ hoàn toàn thuộc về các quản trị viên của nhóm.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...