Sẽ phải có 40 triệu lượt tải ứng dụng Bluezone đến hết tháng 8

Thứ 7, 22.08.2020 | 17:54:55
564 lượt xem

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, hiện tỷ lệ cài đặt ứng dụng Bluezone ở các tỉnh chưa có dịch chưa đạt tới 10%. Ở Thái Bình, tỷ lệ này cũng mới đạt ở mức 14%.

Đến hết tháng 8/2020 phải có khoảng 40 triệu lượt tải sử dụng ứng dụng Bluezone

Đẩy mạnh việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trong việc truy vết nhanh người có nguy cơ nhiễm Covid-19, sau 3 tuần triển khai, cả nước đã có khoảng 20 triệu lượt tải. Đối với các tỉnh chưa có dịch, tỷ lệ cài đặt vẫn còn tương đối thấp, dưới 10%. 

Tại Thái Bình, theo ghi nhận tới thời điểm hiện tại, có khoảng hơn 216.000 lượt tải, chiếm tỷ lệ khoảng 14%. Đây được xem là kết quả đáng khích lệ song vẫn chưa đủ so với mục tiêu cần đạt được. Do đó, các địa phương, trong đó có Thái Bình cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích cực cài đặt ứng dụng Bluezone. Mục tiêu đến hết tháng 8, cả nước phải có khoảng 40 triệu lượt tải sử dụng ứng dụng.

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...