Đội ngũ trí thức là nhân tố quan trọng đối với công cuộc phát triển KTXH

Thứ 5, 11.06.2020 | 11:39:17
866 lượt xem

"Đổi mới hình thức và hoạt động để thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức, khoa học – công nghệ, phát huy tiềm năng, trí tuệ đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình" đây là những kết quả được nêu tại Hội nghị Đại biểu trí thức tỉnh Thái Bình năm 2020 diễn ra vào sáng ngày 11/6. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Hội nghị Đại biểu trí thức tỉnh Thái Bình năm 2020

Thời gian qua, đội ngũ trí thức Thái Bình đã có nhiều đóng góp ở tất cả các lĩnh vực từ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đời sống. Đã có nhiều đề tài, công trình đạt giải thưởng quốc tế, được ghi danh vào Sách vàng Sáng tạo Khoa học Việt Nam. Nhiều giải pháp mang tính đột phá được các đại biểu trí thức đề cập như: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, vai trò của trí thức với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Lĩnh ghi nhận và đánh giá cao thành tích, công sức, trí tuệ của đội ngũ trí thức vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: trong thời gian tới cần phát huy, tập hợp đội ngũ trí thức để tham gia đóng góp vào những vấn đề mang tính chiến lược của tỉnh, chủ động phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học ý nghĩa, thiết thực. 

Chúc mừng các tập thể, cá nhân trí thức tiêu biểu trong các phong trào của tỉnh Thái Bình năm 2020

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân trí thức tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, học tập, nghiên cứu, sáng tạo khoa học và công nghệ, đồng thời phát động, tuyên truyền Hội thi, Cuộc thi sáng tạo Khoa học công nghệ năm 2020 – 2021.

Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...