Nhiều điểm mới trong điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020

Thứ 5, 04.06.2020 | 19:04:16
1,248 lượt xem

Đổi mới về phạm vi nội dung, cách thức tổ chức thực hiện, và đặc biệt là ứng dụng CNTT trong công đoạn điều tra. Đây là những điểm mới trong điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào sáng nay (04/6) tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Diễn đàn trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố về đổi mới phạm vi nội dung, cách thức tổ chức thực hiện trong điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020

Nhằm phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương, cuộc điều tra cũng ứng dụng tối đa CNTT trong các công đoạn điều tra từ chuẩn bị mạng lưới điều tra, lập bảng kê các đơn vị điều tra,… Đặc biệt khâu thu thập thông tin áp dụng hai hình thức đó là sử dụng phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI) thu thập thông tin về hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tại các địa bàn điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến trên trang Web điều hành tác nghiệp để thu thập thông tin của UBND xã và trang trại. 

Trong dịp này, Tổng cục Thống kê cũng giới thiệu cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng CAPI, hệ thống điều hành, tác nghiệp của Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020” nhằm phục vụ cho quá trình quản lý, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu số liệu cuộc điều tra. 

Phương án điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020

Cuộc điều tra tập trung vào 3 nhóm thông tin gồm: thực trạng sản xuất nông nghiệp, thông tin về nông thôn, thông tin về cư dân nông thôn. Thời điểm điều tra bắt đầu từ 0h ngày 1/7/2020. Thời gian thu thập thông tin tối đa 20 ngày, kết thúc vào ngày 20/7/2020.

Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...