Nâng cấp hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển

Chủ nhật, 26/06/2022 | 00:00:00
68 lượt xem

Trên cơ sở quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông trong khu kinh tế Thái Bình, huyện Tiền Hải đã ưu tiên mọi nguồn lực để nâng cấp cải tạo hệ thống giao thông kết nối trong huyện và vùng huyện. Đây được huyện xác định là động lực trong thu hút đầu tư vào địa bàn.

Huyện Tiền Hải đầu tư gần 300 trăm tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp và đầu tư cải tạo nhiều tuyến giao thông quan trọng

Để đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường do huyện quản lý, năm 2022, bằng nguồn vốn huy động từ nhiều nguồn khác nhau, huyện Tiền Hải đã đầu tư gần 300 trăm tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp và đầu tư cải tạo nhiều tuyến giao thông quan trọng. Riêng 6 tháng năm 2022, trên địa bàn huyện Tiền Hải đã có 5 dự án được đầu tư cải tạo, nâng cấp với tổng số vốn trên 300 tỷ đồng. Trong đó có nhiều tuyến giao thông quan trọng như dự án đường DH 30, DH 30A, DT64, khởi công đường số 4 từ khu công nghiệp đi cảng Trà Lý, đường 221A. 

Các công trình đang triển khai thi công đều đảm bảo đúng tiến độ đề ra

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên phần lớn các hộ dân đã chấp hành và ủng hộ cho việc triển khai thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn. Tất cả các công trình đã và đang triển khai thi công đều đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đây sẽ là động lực để Tiền Hải thu hút đầu tư vào địa bàn huyện trong những năm tới.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...